Prohlášení o ochraně osobních dat

Kupující poskytuje pouze doručovací a fakturační adresy a data pro vystavení daňových dokladů.

Údaje slouží pouze pro zaslání objednané zásilky, pro vystavení daňových dokladů a pro komunikaci s kupujícím.

Poskytnuté údaje nebudou v žádném případě předány třetí osobě.

Tyto data jsou chráněna běžným způsobem před zveřejněním a před použitím třetí osobou.

Zásilky jsou rozesílány prostřednictvím Česká pošta s.r.o.

Dodací adresa kupujícího obsahuje telefonické číslo a e-mail kupujícího.


kony a předpisy: zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Dne 16.10.2020

Leny socks.